Ann's Mind

and her mind speaks…….


Leave a comment

pyromusical 2010…(**,)

Ah-oww, this post was super late…joinx… 😀  but still I want to share it… 🙂

as a fireworks addict, I alway make it a point that if there were pyrolymics event, I should be there… :-D. Thus, when this event was initially announced to be held in November of 2009, I felt quite sad ‘coz I was engaged to work (Store Opening Gallore…wheeww). Fortunately the event was moved to February and March of this year (Thanks! thanks! thanks!). Of course together with my fave tambay buddy plus our cool baby (pilentz… :-D), we drove straight to MOA to watch the event. We weren’t able to witness the first presentation night held on Valentine’s day coz we were in Clark for another fantastic experience ( Watched the HOT-AIR Balloon Festival).Furthermore, we manage to watched the succeeding schedules.

While watching, I felt as tough my life clock really stopped (Exage….whe…) It facinates me every time I watched them bursting in the sky of dakness.  Different colors, styles, sizes and uniqueness were being witnessed. People were amazed while simultaniously utterring the word ” oh..wow”.

My most favorite was the exhibition made the Philippines ( not because I’m a Filipino…plus factor) but as if , it combines all the good style styles of each country… 🙂

For this Pyromusical, this is truly a two thumbs up… wheee… 😉 and hope to watch more and more of it.. 🙂

Advertisements


Leave a comment

AKO’Y ISANG MABUTING PILIPINO

As the inauguration of  President Benigno Simeón Cojuangco Aquino III happened on this historical day, 1 song has  marked in to my mind. A song of Mr. Noel Cabangon. Mabuting Pilipino, a piece that is worth to follow and live with. If we could only do our part as individual. we could have a better country to live in… 😉

… and the song goes like this… 🙂

AKO’Y ISANG MABUTING PILIPINO

by: Noel Cabangon

Ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang Bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkunin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin

Tumatawid ako sa tamang tawiran
Sumasakay ako sa tamang sakayan
Pumipila at hindi nakikipag-unahan
At ‘di ako pasiga-siga sa lansangan.

Nagbaba at nagsasakay ako sa tamang sakayan
‘di na makahambalang parang walang pakiaalam.
Pinagbibigyan Kong mga tumatawid sa kalsada
Humihinto ako kapag ang ilaw ay pula.

‘pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin

‘Di ako nagongotong o nagbibigay ng lagay

Ticket lamang ang tinatangap kung binibigay

Ako’y nakatayo dun mismo sa kanto
At ‘di nagtatago sa ilalim ng puno.

‘Di ako nagkakalat ng Basura sa lansangan.
‘di bumubuga nga usok ang aking sasakyan
Inaayos kong mga kalat sa basurahan
Inaalagan ko ang ating kapaligiran

‘Pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin

Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang
Kaya’t pag-aaral ay aking pinagbubutihan
‘di ako gumagamit ng bawal na gamot.
O kaya’y tumatambay at sa eskwela’y di pumapasok.

Pinagtatangol ko ang aking karangalan
‘pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan
‘di ko binabenta ang aking kinabukasan
Ang boto ko’y aking pinahahalagahan.

‘pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin
Ako’y isang tapat at totoong lingkod ng bayan
Pabor o lagay ay ‘di ko pinapayagan
Tapat ang serbisyo ko sa mamamayaan
Di ko binubulsa ang pera ng Bayan

Pinagtatangol ko ang mamamayang Pilipino
Mga karapatan nila’y kinikilala ko
Ginagalang ko ang aking kapwa tao
Pinaglalaban Kong ang Dangal ng bayan ko.

‘pagkat ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin.

Pagkat ako’y isang mabuting Pilipino

Pagkat ako’y isang mabuting Pilipino

Ako’y isang mabuting Pilipino
Minamahal ko ang bayan ko
Tinutupad ko ang aking mga tungkulin
Sinusunod ko ang kanyang mga alituntunin
Pagkat ako’y ilang mabuting Pilipino

Panatang makabayan
Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako’y tkanyang kinukopkop
At tinutulungan upang maging malakas
Maligaya, at kapakipakinabang
Bilang ganti diringin ko
Ang payo ng aking mga magulang
Sunsundin ko ang mga tungkulin ang aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin
Ng isang mamamayng makabayan
Paglilingkuran ko ang aking bayan
Ang walang pagiimbot at buong katapan
Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino
Sa isip sa salita at sa gawa

for music: Mabuting Pilipino

Mabuting Pilipono Page